Βραδιές Κοινού και Έκτακτες Εκδηλώσεις το έτος 2017-2018

 

Επόμενη Εκδήλωση


Η επόμενη εκδήλωσή μας θα πραγματοποιηθεί στο χειμερινό εξάμηνο (Οκτώβριος 2018). Μέχρι τότε, σας ευχόμαστε να έχετε ένα καλό καλοκαίρι!

Επιλέξτε τις εικόνες για μεγέθυνση:

Επιλέξτε τις εικόνες για μεγέθυνση:

Βραδιές Κοινού κατά το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018


Βραδιές Κοινού στο UOAO κατά το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 (χειμερινό εξάμηνο) μπορούν να βρεθούν εδώ.

Βραδιές Κοινού στο UOAO κατά το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 (εαρινό εξάμηνο) μπορούν να βρεθούν εδώ.


Παλαιότερες Εκδηλώσεις


Επιλέξτε τις εικόνες για μεγέθυνση:

Επιλέξτε τις εικόνες για μεγέθυνση:

Επιλέξτε τις εικόνες για μεγέθυνση:

Επιλέξτε τις εικόνες για μεγέθυνση:


Έκτακτες Εκδηλώσεις κατά το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018


Έκτακτες Εκδηλώσεις κατά το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018:

  • Διαδραστική Έκθεση (2017-2018) "Planets In Your Hand"
  • Messier Marathon 2018 - 19 Μαΐου 2018 "Messier Marathon 2018"
  • Εκδήλωση για παιδιά: 60 χρόνια διαστημικά ταξίδια - 17 Δεκεμβρίου 2017 περισσότερα...
  • Πλανητική σύνοδος Δία-Αφροδίτης - 13 Νοεμβρίου 2017 περισσότερα...
  • World Space Week 2017 - 8 Οκτωβρίου 2017 περισσότερα...
  • Επιπρόσθηση αστέρα από το δορυφόρο του Ποσειδώνα, Τρίτωνα - 5 Οκτωβρίου 2017 περισσότερα...

  •  
    Δημιουργήθηκε από τον Κ. Γαζέα, βασισμένο σε πρότυπο των Free CSS Templates