Βραδιές Κοινού και Έκτακτες Εκδηλώσεις το έτος 2013-2014

 

Βραδιές Κοινού κατά το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014


Βραδιές Κοινού στο UOAO κατά το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014 (χειμερινό εξάμηνο) μπορούν να βρεθούν εδώ.

Βραδιές Κοινού στο UOAO κατά το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014 (εαρινό εξάμηνο) μπορούν να βρεθούν εδώ.


Έκτακτες Εκδηλώσεις κατά το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014


Έκτακτες Εκδηλώσεις κατά το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014:

  • Έκτακτη Εκδήλωση για την παρατήρηση της Σελήνης - Επέτειος 45 χρόνων από την πρώτη προσελήνωση. περισσότερα...
  •  
    Created by K.Gazeas, based on a template from Free CSS Templates