Βραδιές Κοινού και Έκτακτες Εκδηλώσεις το έτος 2016-2017

 

Έκτακτες Εκδηλώσεις κατά το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017


Βραδιές Κοινού στο UOAO κατά το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 (χειμερινό εξάμηνο) μπορούν να βρεθούν εδώ.

Βραδιές Κοινού στο UOAO κατά το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 (εαρινό εξάμηνο) μπορούν να βρεθούν εδώ.


Έκτακτες Εκδηλώσεις κατά το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017


Έκτακτες Εκδηλώσεις κατά το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017:

  • Παγκόσμια Εβδομάδα Διαστήματος - World Space Week 2016 περισσότερα...
  • Επιπρόσθηση αστέρα από τον νάνο πλανήτη Haumea - 21 Ιανουαρίου 2017 περισσότερα...
  • Ημερίδα παρατήρησης Αφροδίτης και Ήλιου - 17 Μαρτίου 2017 περισσότερα...

  •  
    Created by K.Gazeas, based on a template from Free CSS Templates