Φωτογραφίες

 

Η αστρονομική απεικόνιση είναι μια από τις βασικές δραστηριότητες του Πανεπιστημιακού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Η φωτομετρική μελέτη των μεταβλητών αστέρων πραγματοποιείται μέσα από τις εικόνες πεδίου και τη φωτομετρία διαφράγματος. Παρ' όλα αυτά, ένα πλήθος αστρονομικών εικόνων έχει ληφθεί από το τηλεσκόπιο για εκπαιδευτικούς σκοπούς, ή κατά τη διάρκεια εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων. Η παρούσα ιστοσελίδα παρουσιάζει ένα δείγμα των φωτογραφιών αυτών, καθώς επίσης και κάποιες εικόνες που σχετίζονται με το Πανεπιστημιακό Αστεροσκοπείο γενικότερα. Η λίστα των εικόνων στα δεξιά ταξινομεί τις φωτογραφίες σε κατηγορίες αναλόγως το περιεχόμενό τους.

Μια από τις πιο πρόσφατες εικόνες που έχουν ληφθεί από τα μέλη του Πανεπιστημιακού Αστεροσκοπείου είναι η διάβαση του ISS μπροστά από τον Ήλιο στις 29 Αυγούστου 2019.

Το video της διάβασης μπορείτε να το δείτε εδώ.

 
Created by K.Gazeas, based on a template from Free CSS Templates