Βραδιές Κοινού και Έκτακτες Εκδηλώσεις το έτος 2014-2015

 

Βραδιές Κοινού κατά το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015


Βραδιές Κοινού στο UOAO κατά το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015 (χειμερινό εξάμηνο) μπορούν να βρεθούν εδώ.

Βραδιές Κοινού στο UOAO κατά το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015 (εαρινό εξάμηνο) μπορούν να βρεθούν εδώ.


Έκτακτες Εκδηλώσεις κατά το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015


Έκτακτες Εκδηλώσεις κατά το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015:

  • Έκτακτη Εκδήλωση για την Μερική (από την Ελλάδα) Έκλειψη Ηλίου στις 20 Μαρτίου 2015 περισσότερα...
  • Έκτακτη ομιλία: Ολική Έκλειψη Ηλίου από το Βόρειο Πόλο περισσότερα...

  •  
    Created by K.Gazeas, based on a template from Free CSS Templates