Βραδιές Κοινού και Έκτακτες Εκδηλώσεις το έτος 1999-2000

 

Βραδιές Κοινού κατά το ακαδημαϊκό έτος 1999-2000Έκτακτες Εκδηλώσεις κατά το ακαδημαϊκό έτος 1999-2000


Έκτακτες Εκδηλώσεις κατά το ακαδημαϊκό έτος 1999-2000:

  • Εκδήλωση για τα εγκαίνεια του Πανεπιστημιακού Αστεροσκοπείου - 13 Ιανουαρίου 2000 περισσότερα...

  •  
    Created by K.Gazeas, based on a template from Free CSS Templates