Εργαστηριακά μαθήματα στο Πανεπιστημιακό Αστεροσκοπείο

 

Τα Εργαστήρια Αστροφυσικής περιλαμβάνουν πρακτικές ασκήσεις με τη χρήση αστρονομικών δεδομένων και την επεξεργασία τους. Στις περισσότερες περιπτώσεις, χρησιμοποιούνται πραγματικά δεδομένα που έχουν ληφθεί από το Πανεπιστημιακό Αστεροσκοπείο με σκοπό την εξάσκηση των φοιτητών στη χρήση και την επεξεργασία δεδομένων αστρονομικού περιεχομένου. Τα εργαστήρια που σχετίζονται με τις παραπάνω δραστηριότητες είναι:

Αντίστοιχες εργαστηριακές ασκήσεις εκτελούνται στο πλαίσιο προπτυχιακών και μεταπτυχιακών μαθημάτων, είτε χρησιμοποιώντας τις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημιακού Αστεροσκοπείου (τηλεσκόπιο, κάμερες, φασματογράφοι) είτε χρησιμοποιώντας τους χώρους των Εργαστηρίων του Τομέα Αστροφυσικής με σκοπό την εξοικείωση των φοιτητών στη χρήση αστρονομικών δεδομένων.

 
Created by K.Gazeas, based on a template from Free CSS Templates