Προπτυχιακά μαθήματα στο Πανεπιστημιακό Αστεροσκοπείο

 

Το Γεροσταθοπούλειο Πανεπιστημιακό Αστεροσκοπείο Αθηνών παίζει καθοριστικό ρόλο στο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Φυσικής ΕΚΠΑ. Το τηλεσκόπιο διαμέτρου 0.4 μ έφερε επανάσταση στην αστρονομική εκπαίδευση που προσφέρεται στο Πανεπιστήμιο Αθηνών σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο. Σύγχρονες τεχνικές παρατήρησης και επεξεργασίας δεδομένων πραγματοποιούνται με τη χρήση του υπερσύγχρονου εξοπλισμού που διαθέτει το αστεροσκοπείο.

Τα προπτυχιακά μαθήματα, τα οποία χρησιμοποιούν τις εγκαταστάσεις ή ακόμη και τα δεδομένα που προκύπτουν από τις παρατηρήσεις του Πανεπιστημιακού Αστεροσκοπείου περιλαμβάνουν:

 
Created by K.Gazeas, based on a template from Free CSS Templates