Εκπαιδευτικές δραστηριότητες στο Αστεροσκοπείο

 

Το Πανεπιστημιακό Αστεροσκοπείο Αθηνών συμμετέχει ενεργά στα προγράμματα "πρακτικής εξάσκησης", τα οποία παρέχονται σαν επιλογή σε φοιτητές από Ελληνικά Πανεπιστήμια.

Κάθε χρόνο, φοιτητές του Τμήματος Φυσικής εργάζονται σε ερευνητικά προγράμματα παρατηρήσεων με διάρκεια μερικών μηνών, υπό την επίβλεψη και καθοδήγηση ερευνητών από το προσωπικό του Πανεπιστημίου, με απώτερο σκοπό την εκπόνηση μιας διπλωματικής εργασίας.

Επιπλέον, μαθητές γυμνασίου και λυκείου έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν προγράμματα πρακτικής εξάσκησης, στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων στα σχολεία. Τα προγράμματα πρακτικής εξάσκησης περιλαμβάνουν αστρονομικές παρατηρήσεις, ανάλυση ψηφιακών παρατηρήσεων, καθώς και τη συγγραφή επιστημονικών αναφορών.

Τέτοια προγράμματα δίνουν μια μοναδική ευκαιρία στους μαθητές να αποκτήσουν την εμπειρία μιας ερευνητικής εργασίας και πώς αυτή πραγματοποιείται από ένα ερευνητικό κέντρο, όπως για παράδειγμα την αναζήτηση πληροφοριών στο διαδίκτυο, την επεξεργασία αστρονομικών δεδομένων και τη συγγραφή επιστημονικών αναφορών.

Η αφίσα που φαίνεται είναι το αποτέλεσμα της πρακτικής άσκησης της μαθήτριας λυκείου (τότε) Ιωάννας Κούρκουλου, η οποία επισκέφθηκε το Πανεπιστημιακό Αστεροσκοπείο το 2012-2013 και πραγματοποίησε αστρονομικές παρατηρήσεις και επεξεργασία δεδομένων, στο πλαίσιο ενός σχολικού προγράμματος. Οι παρατηρήσεις αυτές ανέδειξαν τις φυσικές και γεωμετρικές παραμέτρους ενός διπλού αστρικού συστήματος σε επαφή και συνεισέφεραν στην κατανόηση της αστρικής του εξέλιξης. Τα αποτελέσματα της έρευνας αυτής ανακοινώθηκαν στο παγκόσμιο συνέδριο της ΕΛΑΣΕΤ το 2013. Η Ιωάννα Κούρκουλου στη συνέχεια σπούδασε Φυσική στο Πανεπιστήμιο του Princeton (USA).

 
Created by K.Gazeas, based on a template from Free CSS Templates