Μεταπτυχιακά μαθήματα στο Πανεπιστημιακό Αστεροσκοπείο

 

Το Γεροσταθοπούλειο Πανεπιστημιακό Αστεροσκοπείο Αθηνών περέχει τα απαραίτητα εργαλεία που χρειάζονται στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Φυσικής ΕΚΠΑ. Ο στόχος του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών είναι να δώσει την ευκαιρία στους μεταπτυχιακούς φοιτητές να παρατηρήσουν με το τηλεσκόπιο, κάνοντας χρήση του σύγχρονου αστρονομικού εξοπλισμού (φωτόμετρα, CCD camera, φασματογράφοι). Επιπλέον, οι φοιτητές εξοικειώνονται στη χρήση αστρονομικού λογισμικού, με σκοπό την επεξεργασία αστρονομικών δεδομένων που έχουν ληφθεί από το τηλεσκόπιο.

Τα μεταπτυχιακά μαθήματα, τα οποία χρησιμοποιούν τις εγκαταστάσεις ή ακόμη και τα δεδομένα που προκύπτουν από τις παρατηρήσεις του Πανεπιστημιακού Αστεροσκοπείου περιλαμβάνουν:

 
Created by K.Gazeas, based on a template from Free CSS Templates